Horeca Awards

Dit jaar sleepte Di Livorno de Horeca Awards in de wacht.

De Horeca Awards is, zoals de naam het laat vermoeden, een wedstrijdformule: populair doch met een duidelijke en nobele doelstelling: het bestendigen van de algemene kwaliteit in de horecasector en eventueel deze zelfs te verbeteren. De formule heeft een sociaal draagvlak. Zij wil vakkundig zijn in haar concept en in de uitvoering ervan.

De formule streeft ernaar het publiek en de professionelen een positieve kijk te geven op het horeca-gebeuren ter opwaardering en professionalisering van alle deelaspecten in de horecasector .